BOT

De vereniging organiseerde, in haar ijver voor de opwaardering van een uniek muziekgenre de voorbije jaren al ruim tweehonderd operettevoorstellingen en -concerten op diverse locaties, en vaak voor volle zalen.

Zonder overdrijven kan gesteld worden dat de stichters het bij het rechte eind hadden.

Voor dit, ten onrechte, wat vergeten genre bestaat er een enthousiast publiek dat overigens jaar na jaar groeit. De gevoerde promotie werpt zijn vruchten af, en bovenal: ook het nieuwe publiek geniet van wat er op het podium gebeurt.

Tijdens de voorbije tien jaar is het Brussels Operettetheater op heel wat vlakken veranderd.
De vereniging is niet meer wat ze ooit was, al hebben we de jongste jaren ons verleden niet de rug toegekeerd. De bestuurders van de vereniging zijn er inderdaad van overtuigd dat het verleden maar beter kan meegenomen worden als bron van inspiratie.

In het oog springend is het aparte beleid dat het B.O.T. sinds enkele jaren heeft ingezet en blijft voeren: jonge solisten krijgen bij het Brussels Operettetheater unieke kansen.
Op het podium van het Cultureel Centrum 'De Oude Kerk' in Sint-Agatha-Berchem leren ze een podium volledig bespelen, hun stem aanpassen aan de concertruimte én een programma samenstellen en uitvoeren dat het publiek een vol uur kan boeien.

Het Brussels Operettetheater is nog op een ander vlak apart.
Een groot deel van de werking van de vereniging wordt gedragen door vrijwilligers met een visie op lyrisch theater en concerten.

De vereniging hoopt dat ze blijven garant staan voor het in stand houden van een belangrijk muzikaal erfgoed met een vernieuwende werking die alle waardering verdient.