Reservatie 'Die Lustige Witwe'

Met dit formulier kan u kaarten bestellen voor de voorstellingen van 'Die Lustige Witwe'.

Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van uw betaling op rekening van het Brussels OperetteTheater.<

Opgelet NIEUW REKENINGNUMMER BE59 7350 4732 0426 van BOT - Die Lustige Witwe.

Uw kaarten worden aan thuisadres toegezonden. 

Volgende gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de activiteiten BOT.

Geeft hierboven uw specifieke wensen of opmerkingen mee. In de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden.
Wenst u nieuws van het Brussels Operettetheater te ontvangen? Enkel invullen indien u dit nog niet ontvangt.